Приемът на филми за Карантината 2019 започна

Приемът на филми за Карантината 2019 започна.

Можете да разгледате условията за участие на http://2020.thequarantine.org/bg/uchastie/

или директно на FilmFreeway